Avd 3 Hedmark/Oppland 

Leder: Jan Einar Johansen

  Mob: 959 81  066

       Nestleder: Leif Arne Eriksen 

Mob: 402 47 576

Kasserer: Liv Kari Kroken

 Mob: 975 17 118

  

Styremedlem: John Verstegen

Mob: 416 65 196

Styremedlem: Hege Johansen Mob: 906 70 030

 

Varamedlem: Per Ovar Uggen

Mob: 974 80 511

Varamedlem: Marit H Egeland

Mob: 928 35 234

Kontonummer 

2000 09 18882

    Aktivitetsplan avd 3