Avd 1 Oslo/Akershus/Østfold 

     Leder: Heidi Aandahl           Mob: 908 22 419

    Nestleder: Trygve Moen  
Mob: 916 70 907

Styremedlem: Ingemar Søderstrøm  

Mob: 951 03 922

 Kasserer: Terje Tofthagen      Mob: 924 59 969

 

Styremedlem: Dagfinn Elstad Mob: 993 00 000

Innmelding av resultater

Styremedlem: Geir Karlsen    Mob: 481 02 915

 

Styremedlem: John Magne Kalhovde

Mob: 917 32 917

Styremedlem: Morten Ketil Dragseth

Mob: 975 29 061

Kontonummer: 5188.10.15726

VIPS nummer: 134791

     AKTIVITETSPLAN 2019 

Vår Facebook side