Protokoll fra NISK RS 2019

Her er protokoll fra RS på Gardermoen 12.mai 2019

Protokoll fra NISK RS 2018

Her er protokoll fra NISK RS på Gardemoen 6. mai 2018

Protokoll fra NISK RS 2017

Her er protokollen fra NISK RS på Gardermoen 7.mai 2017

Protokoll fra NISK RS 2016

Her er protokollen fra NISK RS på Gardermoen 8.mai 2016

Protokoll fra NISK RS 2015

Her er protokollen fra NISK RS på Gardermoen 10.mai 2015