INNKALLING TIL

REPRESENTANTSKAPSMØTE

I  NORSK IRSKSETTERKLUBB

Tid: Søndag 8. mai 2022 kl. 09.00

Sted: Radisson RED Oslo Airport Hotel

På grunn av bemanning er vi blitt flyttet til nytt hotell; Radisson RED Oslo Airport, Henrik Ibsensveg (A).

Her kan du delta på Representantskapsmøtet på Teams

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Fastsette representantenes stemmer
  3. Valg av dirigent, sekretær og protokollunderskrivere
  4. Beretning for perioden 2021
  5. Regnskap for perioden 2021
  6. Fastsette årskontingent for 2023
  7. Innkomne forslag
  8. Hovedstyrets forslag til budsjett
  9. Valg

 

NISK Oppdretterpris blir utdelt.

 

Representantskapsmøtet er åpent for alle medlemmer av NISK.

Medlemmene har talerett, men ikke stemmerett.  Stemmeretten er tillagt de valgte representantene fra avdelingene og distriktene som innehar stemmer etter medlemstall.

Frist for innsending av saker til behandling er 27. mars, sendes på e-post til post@nisk.no

Frist for forslag til valgkomiteen er 27.mars, sendes på e-post til leder av valgkomiteen Ingrid Frenning ingrid.frenning@uit.no Kandidater MÅ være forespurd og sagt seg villig til å stille til valg.

Påmelding innen 21.04. på post@nisk.no  for representantene.

På grunn av den pågående pandemien og pålagte nasjonale smittevernregler kan det bli endringer i forhold til gjennomføringen i form av antall begresninger og/eller digital deltagelse. Mer informasjon om dette kommer fortløpende. 

 

Lørdag 7. mai kl. 12.00:

Møte med avdelingsrepresentantene/DR for gjennomgang av saker til RS

Avdelingens time

Eventuelt

Lunsj kl. 13.00

 

 

 

VEL MØTT!

 

Styret i Norsk Irsksetterklubb.

 

Sakspapirer: 

PROTOKOLL RS 2022 - underskrevet.pdf

Styrets årsberetning 2021-1.pdf

NISK 2021 RESULTAT.pdf

NISK 2021 BALANSE.pdf

Revisjonsberetning for regnskapsåret 2021.pdf

Handlingsplan 2022-1.pdf

Budsjett 2022.xlsx

Valgkomiteens innstilling NISK RS 2022.pdf

Inkomne saker 1.pdf

Innkomne forslag 2.pdf

Innkomne forslag 3.pdf

Innkomne forslag 6.pdf

Innkomne forslag 7.pdf

Innkomne forslag 8.pdf

Vedlegg forslag 8.pdf

Ny organisasjonsmodell - Forslag 9.pdf

Endringsforslag RS 2022 sak 9.pdf

Endringsforslag lover 2022- Forslag 10.docx