GENERELLE REGLER

 • Kåringen skjer blant norskregistrerte hunder med eier bosatt i Norge.
 • Hundene oppnår poeng for sine jaktprøveresultater etter samme system som benyttes for tildeling av poeng til jaktchampionatet.
 • Vinner er hunden med flest jaktchampionatpoeng etter de regler som er beskrevet under for hver klasse.
 • Ved poenglikhet vinner den hunden som har færrest starter. Ved fortsatt likhet vinner yngste hund.

 

Poengberegning:
Det gis poeng etter følgende kriterier:

 

UK:

1. premie UK 2 poeng (maks 2 x 1. UK teller til jaktchampionat)
1. premie UK fullkombinert 4 poeng (maks 1 UK FK teller til jaktchampionat)

1. premie Norsk Derby kvalifisering 2 poeng
2. premie Norsk Derby kvalifisering 1 poeng

1. premie Norsk Derby semifinale 3 poeng
2. premie Norsk Derby semifinale 2 poeng
3. premie Norsk Derby semifinale 1 poeng

1. premie Norsk Derby finale 5 poeng
2. premie Norsk Derby finale 4 poeng
3. premie Norsk Derby finale 3 poeng
4. premie Norsk Derby finale 2 poeng
5. premie Norsk Derby finale 1 poeng

1. premie Unghund Grand Prix 3 poeng
2. premie Unghund Grand Prix 2 poeng
3. premie Unghund Grand Prix 1 poeng

1. premie Sør Norsk Mesterskap 3 poeng
2. premie Sør Norsk Mesterskap 2 poeng
3. premie Sør Norsk Mesterskap 1 poeng

1. premie kvalifisering Arctic Cup (AC) / Norsk Unghundmesterskap Lavland (NUL) 2 poeng
2. premie kvalifisering AC/NUL 1 poeng

1. premie finale/semifinale AC/NUL 3 poeng
2. premie finale/semifinale AC/NUL 2 poeng
3. premie finale/semifinale AC/NUL 1 poeng

1. premie finale AC/NUL (flere enn 60 delt) 4 poeng
2. premie finale AC/NUL 3 poeng
3. premie finale AC/NUL 2 poeng
4. premie finale AC/NUL 1 poeng

Alle hunder som kvalifiserer seg til Norsk Derby finale får 1 poeng.

 

AK:

1. premie AK 3 poeng
1. premie AK fullkombinert 5 poeng

 

VK:
1. VK 3 poeng                                    VK Semifinale:          1. VK 4 poeng                                                       
2. VK 2 poeng                                                                       2. VK 3 poeng                                    
3. VK 1 poeng                                                                       3. VK 2 poeng
                                                                                              4. VK 1 poeng                                                
VK-finale: Premiering fra VK-finale berettiger til poeng som varierer med antall startende hunder etter følgende tabell, max 10 poeng:

Antall

1.VK

2.VK

3.VK

4.VK

5.VK

6.VK

Inntil 30

3

2

1

0

0

0

31-40

4

3

2

1

0

0

41-50

5

4

3

2

1

0

51-60

6

5

4

3

2

1

61-70

7

6

5

4

3

2

71-80

8

7

6

5

4

3

81-90

9

8

7

6

5

4

91-

10

9

8

7

6

5

Praktisering i VK: Ved registrering av premiering i VK-finale, må totalt antall startende første dag i VK komme fram. En hund kan på den samme jaktprøven oppnå poeng både fra VK første dag, VK semifinale og i VK-finale. Ved lukket prøve gis championatpoeng bare for premier oppnådd i kvalitetsklasse. Ved NM-lagkonkurranser får de seks beste hundene individuelt fra 6 til 1 poeng, forutsatt at de har brakt fugl for skudd og at det er skutt over hundene.

Det gis tilleggspoeng etter følgende skala:

CK 1 poeng
CACIT 2 poeng
Res.CACIT 2 poeng
ÆP skogsfuglprøve 2 poeng
1 UK / AK apport 1 poeng (maks inntil 5 ganger og maks 2 fra UK til jaktchampionatet)

Apportpremie må settes sammen med jaktprøvepremie som gir championatpoeng for at det skal kunne gis championatpoeng for 1 UK/AK apport. Premiene kan kun bruke en gang mot hverandre.

 

POENGSKALA FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT

De tre beste utstillingsresultatene vil bli gjeldende og gi poeng etter følgende poengskala:

Antall hunder på utstillingen:

1-5

6-10

11-20

21-30

over 30

 

 

 

 

 

 

1. BTK/BHK

1

2

3

4

5

2. BTK/BHK

0

1

2

3

4

3. BTK/BHK

0

0

1

2

3

4. BTK/BHK

0

0

0

1

2

 

 

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

POENGSKALA FOR ÅRETS UTSTILLINGSHUND IRHS SOM ER JAKTPREMIERT

De tre beste utstillingsresultatene vil bli gjeldende og gi poeng etter følgende poengskala:

Antall hunder på utstillingen:

1-3

4-6

7-12

Over 13

 

 

 

 

 

 

 

1. BTK/BHK

2

3

4

5

 

2. BTK/BHK

1

2

3

4

 

3. BTK/BHK

0,5

1

2

3

 

4. BTK/BHK

 

0,5

1

1,5

 

 

 

BIR

= 2 tilleggspoeng

BIM

= 1 tilleggspoeng

1.ÅRETS IRSKSETTER

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premie fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

 

2.ÅRETS UNGHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Alle premier fra høystatusløp for unghunder teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling
 • Kun premier oppnådd i UK teller

 

3.ÅRETS HØYFJELLSHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

 

4.ÅRETS SKOGSFUGLHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM skog finale teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

 

5.ÅRETS LAVLANDSHUND

 • Poengberegning som for jaktchampionat benyttes
 • De fem beste premier fra ordinære prøver gjeldende år teller med
 • Premier fra NM finale individuelt og NM-lag lavland teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund
 • Krav til minimum very good på utstilling

 

6.ÅRETS UTSTILLINGSHUND SOM ER JAKTPREMIERT

 • Poengberegning etter skala i tabell side 5 benyttes
 • Hunden må være jaktpremiert i det samme år

 

7. ÅRETS MEST ALLSIDIGE HUND

 • Hunden skal være jaktprøve premiert (høyfjell, lavland, skog eller apport), poengberegning som for jaktchampionat benyttes. Kun poeng for en premie i hver gren teller. Det kan kun oppnås premiepoeng på jakt- apportprøver, øvrige grener gis kun tilleggspoeng for.
 • Premie fra NM finale individuelt og NM-lag teller med
 • Når to eller flere hunder står med lik poengsum vinner den hund som har færrest starter totalt. Ved fortsatt poenglikhet vinner yngste hund.
 • Krav til minimum very good på utstilling
 • Tilleggspoeng for hver nye konkurransegren, denne aktiviteten må være registrert i NKK og det må oppnås premiering. 2 poeng for den første nye innmeldte prøvegrenen (utenom den fra punkt 1) for eksempel høyfjell, lavland, skog, apport eller øvrige NKK godkjente grener, og så 4 poeng for neste prøvegren, 6 poeng for nummer tre osv.
 • Ellers samme krav; norskregistrert og eier medlem av NISK.

Presisering for tilleggspoeng:
Tilleggspoeng gis pr nye gren. Det benyttes følgende skala for tilleggspoeng utenom oppnådde premiepoeng for jakt- og apportprøver:

   - 2. gren:     2 poeng
   - 3. gren:     4 poeng
   - 4. gren:     6 poeng
   - 5. gren:     8 poeng
   - 6. gren:    10 poeng
   - osv..

 

8.ÅRETS JAKTHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER

 • Samme poengberegning som for NISK Norgescup
 • Jaktpremieringer må være oppnådd i samme kalenderår
 • Krav til minimum very good på utstilling

     

9.  ÅRETS UTSTILLINGSHUND IRSK RØD OG HVIT SETTER.

 • Poengberegning etter skala side 5 benyttes.
 • Hunden må være jaktpremiert.

 

      Ved innmelding beregner den enkelte selv sin poengsum.  Etterkontroll foretas av styret.