Avd 4 Sørlandet 

          Leder: Kåre Aspenes           Mob: 404 79 287

 Nest Leder: Bjarnar Schikora

Mob: 909 88 559

   Kasserer: Leif G. Pedersen      Mob:480 94 455

  Sekretær: Rolf Høgberget        Mob: 478 44 234

Styremedlem:Trond Fjermeros 

 Mob: 904 77 460

Styremedlem: Terje Drolsum    Mob: 906 67 105

 Varamedlem: Oddvar Røynås

  Mob: 907 64 895

Varamedlem: Jan Erik Liene    Mob: 901 87 660

 

Aktivitetsplan 2019

 

 

 

NISK Logo Avd 4

Medlemsmøte før RS

Tirsdag 7 Mai kl. 18.00

NISK Logo Avd 4

Dugnad på Skisland

Lørdag 04. Mai klokken 10.00

NISK Logo Avd 4

Søknad om jakt i Myrkvæven i avd 4

Minner om frist 1 Mai. Fortsatt mulighet for og søke om jakt.