Avd 4 Sørlandet 

          Leder: Kåre Aspenes           Mob: 404 79 287

 Nest Leder: Bjarnar Schikora

Mob: 909 88 559

   Kasserer: Leif G. Pedersen      Mob:480 94 455

  Sekretær: Rolf Høgberget        Mob: 478 44 234

Styremedlem:Trond Fjermeros 

 Mob: 904 77 460

Styremedlem: Terje Drolsum    Mob: 906 67 105

 Varamedlem: Oddvar Røynås

  Mob: 907 64 895

Varamedlem: Jan Erik Liene    Mob: 901 87 660

 

Aktivitetsplan 2019

 

 

 

div 18

Treningskvelder

Torsdager på Skisland

Da starter vi opp med treningskvelder Torsdager fra klokken 18.00 
Aversjon på sau, leirdueskyting og due trening. 
Under ligger listen over instruktører og hjelpere. 

Torsdag 11.07.19

Saueaversjon for Torsdag 11.7 er avlyst.