Referat fra styremøte 18.10.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 17.10.2019

Referat fra styremøte 17.10.2019

Referat fra styremøte 25.09.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 21.08.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 12.08.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 20.06.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 11.06.2019

Telefonmøte. Personalsak, unntatt fra offentligheten.

Referat fra styremøte 23.05.2019

Referat fra styremøte 23.05.2019

Referat fra styremøte 11.05.2019

Referat fra styremøte 11.05.2019

Referat fra styremøte 03.04.2019

Referat fra styremøte 03.04.2019